Popis podestového izbloku BRONZE - PRODUKTOVÝ LIST

Podestový prvek vznikl ze vzájemné spolupráce mezi Ing. Zuzanou Kolářovou (roz. Fišarovou) a Ing. Milanem Ostrým, Ph.D. ze Stavební fakulty VUT v Brně a Ing. Arnoštem Odehnalem, jednatelem firmy BRONZE, s.r.o.

Postupně bylo vyvinuto několik prototypů podestového bloku, které byly následně vylepšovány. Nakonec tak vznikl podestový blok, jehož základ je tvořen z důvodu zvýšení tuhosti dvěma kovovými plášti. Vnější plášť je pak s ohledem na zvýšení stability dále vyztužen ocelovou betonářskou výztuží, která je přivařena na vnější plášť. Oba kovové díly jsou následně poplastovány kopolymerem. S ohledem na možnost fixace prvku na bednění před betonáží železobetonové schodišťové stěny je vnější plášť opatřen otvory pro průchod hřebíků blokem. Důraz byl kladen na vzájemné precizní oddilatování obou plášťů a ochranu před zatečením betonové směsi do izolačních vrstev.

Vzhledem k tomu, že se jedná o tuzemský výrobek, je možno uvažovat s tím, že každý podestový blok bude připravován ve spolupráci se statikem tak, aby pružné materiály, které mají za úkol snížení přenosu hluku a vibrací, pracovaly co možná nejefektivněji.

Je třeba zmínit, že vývoj podestového bloku ovlivnily do značné míry zkušenosti s osazováním prototypů na stavbách. Na základě zkušeností byl podestový blok postupně upravován tak, aby se v maximální možné míře eliminovalo riziko nesprávného uložení v konstrukci nebo poškození při vlastní montáži.

Podestový prvek vznikl ze vzájemné spolupráce mezi Ing. Zuzanou Kolářovou (roz. Fišarovou) a Ing. Milanem Ostrým, Ph.D. ze Stavební fakulty VUT v Brně a Ing. Arnoštem Odehnalem, jednatelem firmy BRONZE, s.r.o.

Vyvinutý podestový blok má plášť s velkou tuhostí, a proto není třeba dodatečné dovyztužení.

Podestový blok má navíc dvoustupňovou ochranu protihlukové a protivibrační izolační vrstvy proti zatečení betonové směsi, protože dilatační vrstva je těsněna komprimační páskou a celý prvek pak voděodolnou fólií. Vzhledem k tomu, že se jedná o tuzemský výrobek, je možno uvažovat s kompletní dodávkou bloku, výztuže, dilatačních prvků schodiště přímo dle konkrétních podmínek.

Správná funkce podestového bloku je zásadně ovlivněna řešením návazností na ostatní dilatační prvky schodiště a provedení nášlapné vrstvy. S ohledem na tuto skutečnost byly vyvinuty a doladěny i tyto navazující prvky tak, aby je bylo možné na stavby dodávat společně s podestovými bloky. Vznikl tak „balík“, který obsahuje kromě podestových bloků vždy dilatační pásy, výztužné prvky bloků a potřebné lišty pro provádění nášlapných vrstev.

Dilatační vrstva mezi betonovou konstrukcí schodiště a navazujícími konstrukcemi je navržena z ETHAFOAMu tl. 10 mm.

Blog Article Figure
Obr. 01 Popis jednotlivých částí tlumícího bloku BRONZE

Použití podestového izobloku BRONZE

Pokud předpokládáme objekt, ve kterém má být navrženo schodiště, případně schodiště a výtahové zařízení tak, aby byly splněny legislativou požadované hodnoty maximální hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru (např. obytné místnosti v obytném domě) a požadavky na kročejovou neprůzvučnost, nabízí se nám několik možných řešení. Jeden z možných principů řešení představuje pružné uložení schodiště s využitím izolačních kapes –tlumících podestových bloků BRONZE, viz Obr. 1. Zmiňované izolační prvky pak slouží ke snížení přenosu vibrací a kročejového hluku do navazujících chráněných vnitřních prostor objektu.

Blog Article Figure
Obr. 02 Rozměry tlumícího bloku BRONZE
Blog Article Figure
Obr. 03 Schémata řešení pružného uložení schodiště s využitím tlumícího bloku BRONZE

Hlavní výhody podestového izobloku BRONZE

 • plášť s velkou tuhostí - materiál obou plášťů podestového bloku je proveden z ocelového plechu v tl. 1 mm. Vnější plášť je vyztužen navařenými ocelovými pruty a předními obrubami, čímž je zajištěna výborná tuhost a není třeba provádět dočasné vyztužování při betonáži v nosné stěně a tudíž i značně obtížnou demontáž těchto dodatečných vyztužovacích prvků – dodatečné dovyztužování je běžné u dovážených výrobků tohoto typu;
 • ochrana pláště proti korozi - vnitřní i vnější plášť je proveden z ocelového plechu chráněného proti korozi poplastováním kopolymerem, tím je zajištěna vysoká životnost obou plášťů;
 • dvoustupňová ochrana protihlukové a protivibrační izolační vrstvy proti zatečení betonové směsi – na čele bloku je v meziprostoru, ve kterém je umístěna akustická minerální izolace, provedena komprimační páska, která zabraňuje pronikání vody v kapalném stavu do této izolace při betonáži. Celé čelo bloku je navíc chráněno vodovzdornou fólií proti zatečení betonové směsi nebo záměsové vody;
 • systémové řešení pro napojení liniové akustické izolace – na čele obruby je integrována oboustranně lepící páska, která po zabudování bloku do stěnové konstrukce slouží pro napojení liniové protihlukové a protivibrační dilatační izolace okolo betonované podesty a schodišťového ramene;
 • jednoduché fixování bloku k bednění – izolační blok je k bednění možné snadno připevnit hřebíky přes otvory v přírubě;
 • systémové řešení dilatací – po obvodě schodišťové podesty je ze spodní strany navržena dilatační lišta, stejně tak je navržena dilatační lišta v místě styku keramického soklíku s keramickou dlažbou – viz detaily bloku – Příloha č. 1 a 2;
 • snadná variabilita provedení bloku při nestandardním požadavku konkrétního statika stavby (například pružná podložka typu SYLOMER může být umístěna i na bocích nebo horní hraně prvku a přenést tak přídavné síly)
 • kompletní dodávkou bloku jako celý „balík“ – včetně výztuže, dilatačních prvků, lišt;
 • dostupnost podkladů k výrobku v českém jazyce; o snadnější montáž – ve srovnání s dováženými prvky podobného typu;
 • jedná se o tuzemský výrobek – snížení nákladů, snadnější komunikace při aplikování na stavbě, omezení zatížení životního prostředí (kratší dopravní vzdálenost).

Typy izobloků BRONZE dle zatížení

OZNAČENÍ STATICKÁ ÚNOSNOST
IZOBLOK SR220 10 kN
IZOBLOK SR450 20 kN
IZOBLOK SR850 35 kN
IZOBLOK SR1200 50 kN
Pozn.: Statická únosnost odpovídá normovénu zatížení od vlastní tíhy a stálých zatížení na jeden prvek.

Postup montáže bloků – monolitická stěna

Po montáži všech částí bloku dohromady, která probíhá pod dohledem ve výrobním závodě, dojde k instalaci na stavbě a to podle následujícího postupu:

 • označení polohy bloku na bednění nosných stěn dle výkresové dokumentace;
 • kontrola utěsnění bloku, zejména lepící fólie;
 • umístění bloku do správné polohy;
 • zafixování polohy bloku přes otvory v obrubě vnějšího pláštěm přitlučením hřebíky;
 • betonáž nosné stěny;
 • technologická přestávka z důvodu tvrdnutí betonu;
 • odbednění konstrukce nosné stěny;
 • odtržení vnější lepící fólie;
 • odtržení ochranné pásky u oboustranné lepicí pásky;
 • nalepení dilatační vrstvy z tenkého elastického pásu z extrudovaného polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou na oboustranně lepící pásku a na stěnu kolem budoucí podesty v příslušné tloušťce, min. 10 mm;
 • montáž bednění schodiště;
 • vyarmování podestové desky a schodiště včetně výztuže podestového bloku;
 • betonáž;
 • technologická přestávka;
 • odbednění schodišťové podesty;
 • provedení podlahy, dilatačního zalištování (dlažby, omítky), natažení omítek.