Nosník TiP D slouží pro přerušení tepelných mostů balkonů pronikajících do stropních desek. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty i posouvající síly.

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

 • Nosníky jsou standartně dodávány pro tloušťky desek 160~250mm
 • Standartní délka pvku je 1,0m, po dohodě vyrábíme atypické kusy
 • Vyrabí se rovněž v provedení s libovolným výškovým odskokem (BH, HV) a s uložením do stěny (WO, WU)
 • Tepelně izolační vrstva tloušťky 80mm z grafitového EPS
 • Požární odolnost prvku je REI 30, (F30)
 • Smyková výztuž z korozivzdorné betonářské oceli Bst 500 NR,ø 6,ø 8.ø 10.ø 12mm
 • Tahová a tlaková výztuž v kondenzační zóně povlakována plastem
 • Přídavná lemující výztuž poz. č. 2 - pro TiP D 7/12 je ø R6 po 150mm, pro ostatní ø R6 po 100mm
 • Přídavnou lemující výztuž poz. č. 2 dodá stavba nebo ji lze specifikovat v objednávce
 • Podélnou výztuž poz. č. 1 - 4 ø R8 dodá stavba
 • Pro prvky s horním krytím 50mm platí únosnosti pro desku s tloušťkou menší o 20m
 • U všech prvků je možné požadovat sníženou či zvýšenou smykovou únosnost
 • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti od tloušťky desky 100mm

 

Blog Article Figure
Foto nosníku