SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ TRÁMŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY.

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, příp. 120mm ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií. Technické řešení BRONZE

 

Příklad označení
Poslední aktualizace: 19.12. 2018 Máte dotazy? Napište nám

Bronze 23-MQ 8/12-4/8-8/14
Md = 56,6 kNm/m
Qd = 61,8 kN/m


23…….....značí tloušťka stropní (balkónové) desky 230 mm uvedno v cm
8/12…….8 kusů tažená výztuž Φ 12 mm
4/8……...4 kusů smyková výztuž Φ 8 mm
8/14…….8 kusů tlakový dřík Φ 14 mm

 

Zjednodušený výkres
Blog Article Figure

 

Vizualizace nosníku
Blog Article Figure
(WertuStudio Vizualizace)

 

Tabulka únosnosti
Blog Article Figure
(Náhled, kdispozici ke stažení také v PDF níže)

 

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.