NOSNÍKY JSOU URČENY PRO ZACHYTÁVÁNÍ KLADNÝCH I ZÁPORNÝCH POSOUVACÍCH SIL.

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, příp. 120mm ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií. Technické řešení BRONZE

 • Nosníky jsou určeny pro zachytávání kladných i záporných posouvacích sil.
 • Standartně dodávány pro tloušťky desek 160~250mm, vyrobíme také atypické kusy (s výškou H=120-160mm)
 • Standartní délka pvku je 1,0m, podle dokumentace vyrábíme i doměrkové kusy (od 50mm)
 • Vyrabí se rovněž v provedení s upraveným tvarem diagonály např. pro uložení do stěny
 • Tepelně izolační vrstva je tloušťky 80mm z grafitového EPS, opatřená nahoře i dole plastovou lištou
 • Požární odolnost prvku je REI 45, (R60)
 • Smyková výztuž je z korozivzdorné betonářské oceli 1.4301 NR, ø6, ø8, ø10, ø12mm
 • Tahová a tlaková výztuž, B500B je v kondenzační zóně povlakována plastem "Flamulit HTC UV", antikorozní úprava (STO)
 • Přídavnou lemující výztuž tvaru "U" poz. č. 2 - ø R6 po 150-300mm dodá stavba - viz poslední řádek tabulky - po dohodě může být i součástí výrobku
 • ! V případě volného uložení je nutné doplnit poz. č. 2 i na straně uložení nebo je specifikovat v objednávce 
 • Podélnou výztuž poz. č. 1 - ø R8 dodá stavba
 • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti od tloušťky desky 120mm

 

Systém značení prvků

BRONZE TiP (tloušťka desky v cm)_Q +/-_(počet diagonál/průměr)

 

Tabulka únosnosti
Blog Article Figure
(Náhled)

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.