I. Povlakované výztuže do betonu

Hospodárné řešení pro oddělení vnitřní nosné betonové konstrukce od vnější částí budovy.

Firma BRONZE CZ s.r.o. je ryze českou společností, která vyrábí a dodává zdokonalené tepelně izolační nosníky určené pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími železobetonovými konstrukcemi. Prvky se používají pro přerušení tepelného toku mezi vnitřní železobetonovou deskou a vně vyloženou monolitickou konstrukcí, např. balkón, terasa, lodžie, podesta, krakorec, atika a další.

II. Aktivity společnosti

Společnost se v rámci své nejnovější podnikatelské aktivity zabývá projekcí a výrobou povlakovaných výztuží pro stavebnictví. Současně poskytuje také poradenské a konzultační služby.

Jedná se jednak o výrobu tepelně izolačních nosníků, jejichž použití zajišťuje účinné teplotní oddělení konzolových desek balkónů od betonových konstrukcí budov, a dále, o výrobu povlakovaných výztuží pro použití např. v mostních konstrukcích a pod.

Background Image
Zajímavé reference

Sídliště Kamechy, Brno Bystrc. Balkónové izolační nosníky

Výhoda balkónových nosníků BRONZE CZ spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

Fotogalerie
Background Image
Zajímavé reference

Obytná čtvrť Brno Medlánky, Portfolio typů balkónových nosníků

Ocelové armovací pruty nejsou přerušeny sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tím je zajištěna nenarušená pevnost po celou dobu životnosti.

Fotogalerie