Nosník TiP F slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených atik, zábradlí a pod. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

  • Nosníky jsou standartne dodávány pro tlouštky desek 160mm - lze je však použít i pro vetší tlouštky
  • Standartní délka pvku je 0,35m, po dohode vyrábíme atypické kusy
  • Tepelne izolacní vrstva tlouštky 80mm z grafitového EPS
  • Požární odolnost prvku je REI 30, (F30)
  • Smyková výztuž z korozivzdorné betonárské oceli Bst 500 NR,ø 6mm
  • Tahová a tlaková výztuž v kondenzacní zóne povlakována plastem
  • Okraj desky i navazující prvek nutno vyztužit dle statického namáhání
  • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti