SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ PŘEDSAZENÝCH ATIK, ZÁBRADLÍ, APOD. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY.

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, příp. 120mm ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií. Technické řešení BRONZE

  • Nosníky jsou standartně dodávány pro tloušťky desek 160 mm - lze je však použít i pro větší tloušťky
  • Standartní délka pvku je 0,35 m, po dohodě vyrábíme atypické kusy
  • Tepelně izolační vrstva je tloušťky 80 mm z grafi tového EPS, opatřená nahoře i dole plastovou lištou
  • Požární odolnost prvku je REI 30, (F30)
  • Smyková výztuž je z korozivzdorné betonářské oceli 1.4301 NR, ø 6
  • Tahová a tlaková výztuž, B500B je v kondenzační zóně povlakována plastem “Flamulit HTC UV”, antikorozní úprava (STO)
  • Okraj desky i navazující prvek nutno vyztužit dle statického namáhání
  • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti

 

Příklad označení
Poslední aktualizace: 19.12. 2018 Máte dotazy? Napište nám

Bronze 23-MQ 8/12-4/8-8/14
Md = 56,6 kNm/m
Qd = 61,8 kN/m


23…….....značí tloušťka stropní (balkónové) desky 230 mm uvedno v cm
8/12…….8 kusů tažená výztuž Φ 12 mm
4/8……...4 kusů smyková výztuž Φ 8 mm
8/14…….8 kusů tlakový dřík Φ 14 mm

 

Zjednodušený výkres
Blog Article Figure

 

Vizualizace nosníku
Blog Article Figure
(WertuStudio Vizualizace)

 

Tabulka únosnosti
Blog Article Figure
(Náhled, kdispozici ke stažení také v PDF níže)

 

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.