Balkónový tepelně izolační nosník

Termoizolační armovací prvek s antikorozní ochranou oceli s úpravou proti vzniku tepelného mostu.

K čemu slouží?

Termoizolační nosník je určen pro přerušení tepelného mostu a vytvoření konstrukčního spojení vnější a vnitřní konstrukce.

V čem spočívá účinnost a hospodárnost?

  • účinné ochraně vnitřní konstrukce oddělením od vnější části budovy tepelnou izolací
  • optimálním nadimenzování výztuže nosníku výpočtovým programem "BRONZE"
  • výrobě nosníku pro jednotlivé balkony podle jejich délky
  • antikorozní ochraně tažené a tlačené výztuže povlakováním
  • nízké finanční nákladovosti při dosažení maximální tepelně izolační účinnosti

K čemu slouží?

U konstrukčních připojení, kde se požaduje zajištění únosnosti spolu s přerušením tepelného mostu, např. konstrukční:

  • připojení balkónových desek a desek lodžií
  • připojení atik
  • připojení teras, podest a vnějších konzolových ochozů