Balkónové termoizolační nosníky BRONZE
Výhody a přednosti řešení

Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a ccxvtím i kontinuální pevnost), není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti.

Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

 • hospodárnost
 • úspora nákladů
 • účinná termoizolace
 • dokonalé přizpůsobení délce i tloušťce balkónu
 • novodobá antikorozní ochrana výztuže
 • zajištění 100% únosnosti konstrukce celistvostí nosníku
 • stavebně technické osvědčení o technických vlastnostech pod č. 060-0241118

Certifikace nosníků BRONZE

 • Certifikát výrobku č. 204/C5/2006/060-024158, vydal TZÚS, s.p. Praha
 • Certifikát. č. J-30 20261-03 (kotevní tyč), J-30 20262-03 (kluzný trn)
 • Registrace Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Výrobek splňuje požadavky TP 136 - povlakovaná výztuž do betonu

Upozornění

Návrh nosníků TiP BRONZE a rozsah plné železobetonové desky musí být stanoven statickým výpočtem. Při montáži prvku TiP BRONZE musí být dodrženy montážní pokyny firmy Bronze s.r.o.