Balkónové termoizolační nosníky BRONZE – Výhody a přednosti řešení

 • hospodárnost
 • úspora nákladů
 • účinná termoizolace
 • dokonalé přizpůsobení délce i tloušťce balkónu
 • novodobá antikorozní ochrana výztuže
 • zajištění 100% únosnosti konstrukce celistvostí nosníku
 • stavebně technické osvědčení o technických vlastnostech pod č. 060-0241118

Certifikace nosníků BRONZE nosník

 • Certifikát výrobku č. 204/C5/2006/060-024158, vydal TZÚS, s.p. Praha
 • Certifikát. č. J-30 20261-03 (kotevní tyč), J-30 20262-03 (kluzný trn)
 • Registrace Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Výrobek splňuje požadavky TP 136 - povlakovaná výztuž do betonu

Upozornění

Návrh nosníků TiP BRONZE a rozsah plné železobetonové desky musí být stanoven statickým výpočtem. Při montáži prvku TiP BRONZE musí být dodrženy montážní pokyny firmy Bronze s.r.o.