SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY.

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, příp. 120mm ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií. Technické řešení BRONZE

 • Nosníky jsou standartně dodávány pro tloušťky desek 160~250mm, vyrobíme také atypické kusy (s výškou H = 120 - 160 mm)
 • Standartní délka pvku je 1,0 m, podle dokumentace vyrábíme i doměrkové kusy (od 50 mm)
 • Vyrabí se rovněž v provedení s libovolným výškovým odskokem ozn. (BH, BV) a s uložením do stěny (WO, WU)
 • Tepelně izolační vrstva je tloušťky 80 mm z grafi tového EPS, opatřená nahoře i dole plastovou lištou
 • Základní požární odolnost prvku je REI 45 (R60), na objednání pak REI 60 a R120
 • Smyková výztuž je z korozivzdorné betonářské oceli 1.4301 NR, ø 6, ø 8, ø 10, ø 12 mm
 • Tahová a tlaková výztuž, B500B je v kondenzační zóně povlakována plastem “Flamulit HTC UV”, antikorozní úprava (STO)
 • Přídavná lemující výztuž poz. č. 2 na straně konzoly je součástí prvku
 • V případě volného uložení je nutné doplnit poz. č. 2 i na straně uložení , podélnou výztuž poz. č. 1 - ø R8 dodá stavba
 • Tabulka únosnosti obsahuje hodnoty odpovídající návrhové únosnosti pro krytí horní výztuže CV = 30 mm
 • Pro prvky s horním krytím CV = 50 mm platí únosnosti uvedené pro desku s tloušťkou menší o 20 mm
 • U všech prvků je možné požadovat sníženou či zvýšenou smykovou únosnost (Q- a Q+)
 • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti od tloušťky desky 120 mm

 

Příklad označení
Poslední aktualizace: 19.12. 2018 Máte dotazy? Napište nám

Bronze 23-MQ 8/12-4/8-8/14
Md = 56,6 kNm/m
Qd = 61,8 kN/m


23…….....značí tloušťka stropní (balkónové) desky 230 mm uvedno v cm
8/12…….8 kusů tažená výztuž Φ 12 mm
4/8……...4 kusů smyková výztuž Φ 8 mm
5/14…….5 kusů tlakový dřík Φ 14 mm

 

Zjednodušený výkres
Blog Article Figure

 

Vizualizace nosníku
Blog Article Figure
(WertuStudio Vizualizace)

 

Tabulka únosnosti
Blog Article Figure
(Náhled, kdispozici ke stažení také v PDF níže)

 

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.