SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ POUZE POSOUVAJÍCÍ SÍLY. (PRO SYMETRICKÉ ZAVĚŠENÍ ZE DVOU STRAN).

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, příp. 120mm ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií. Technické řešení BRONZE

 • Nosníky jsou standartně dodávány pro tloušťky desek 160 ~ 250 mm, vyrobíme také atypické kusy (s výškou H = 120 - 160 mm)
 • Standartní délka pvku je 1,0 m, podle dokumentace vyrábíme i doměrkové kusy (od 50 mm)
 • Vyrabí se rovněž v provedení s upraveným tvarem diagonály např. pro uložení do stěny
 • Tepelně izolační vrstva je tloušťky 80 mm z grafi tového EPS, opatřená nahoře i dole plastovou lištou
 • Požární odolnost prvku je REI 45, (R60)
 • Smyková výztuž je z korozivzdorné betonářské oceli 1.4301 NR, ø 6, ø 8, ø 10, ø 12 mm
 • Tahová a tlaková výztuž, B500B je v kondenzační zóně povlakována plastem “Flamulit HTC UV”, antikorozní úprava (STO)
 • Přídavnou lemující výztuž tvaru “U” poz. č. 2 - ø R6 po 150 - 300 mm dodá stavba - viz poslední řádek tabulky - po dohodě může být i součástí výrobku
 • ! V případě volného uložení je nutné doplnit poz. č. 2 i na straně uložení nebo je specifi kovat v objednávce
 • Podélnou výztuž poz. č. 1 - ø R8 dodá stavba
 • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti od tloušťky desky 120 mm

 

Zjednodušený výkres
Blog Article Figure

 

Vizualizace nosníku
Blog Article Figure
(WertuStudio Vizualizace)

 

Tabulka únosnosti
Blog Article Figure
(Náhled, kdispozici ke stažení také v PDF níže)

 

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.