Nosník TiP A slouží pro přerušení tepelných mostů parapetů a atik. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

  • Nosníky jsou standartně dodávány pro tloušťky desek 160~250mm
  • Tepelně izolační vrstva tloušťky 80mm z grafitového EPS
  • Požární odolnost prvku jeREI 30(F30)
  • Smyková výztuž z korozivzdorné betonářské oceli Bst 500 NR - 2 x 2 ø 6
  • Tahová / tlaková výztuž z korozivzdorné betonářské oceli Bst 500 NR - 2 x 3 ø 8
  • Vyrábíme model s tahovou výztuží 10505(R) povlakovanou plastem zavedenou do desky místo poz. č. 1
  • Závlače poz. č. 2 - ø R8 dodá stavba
  • Kotvící výztuž poz. č. 1 - 3 ø R8 e=150 dodá stavba (pouze v případě celonerezové varianty)
  • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti
  • Nosník nenahrazuje výztuž desky a atiky, je pouze propojením výztuží s tepelným oddělením