Technické řešení prvku BRONZE

Termoizolační nosník sestává ze středové termoizolační části - polystyrénové lišty, která je vyrobena ze stabilizovaného pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, příp. 120mm ochráněnou v horní i dolní části plastovou lištou s alufolií.

Pro přenos vnitřních tahových sil jsou v horní části nosníku vloženy tažené pruty – výztuž z betonářské, žebírkové oceli BSt. 500, které jsou v oblasti průchodu tepelnou izolací a v části 110mm před a 110mm za touto izolací opatřeny patentovanou antikorozní povrchovou ochranou povlakováním. Označení povlakového systému, (povlakový prášek na bázi polyesteru PE str. příp. inomer kaučuku). Fyzikálně mechanické charakteristiky, korozní a chemická odolnost, viz Technický list výrobce.

Pro přenos posouvajících sil jsou v nosníku osazeny pruty - výztuž z betonářské, korozivzdorné oceli ozn. BSt.1.4301.

Pro přenos tlačných sil jsou v nosníku vloženy tlačné elementy – dříky s roznášecí ploškou, vyrobené z betonářské, žebírkové oceli z BSt 500, které jsou celkově opatřeny antikorozní povrchovou ochranou povlakováním.

U protipožárního provedení je na horní i na spodní straně polystyrenové lišty umístěn protipožární kalcium silikátový pásek z nehořlavého materiálu „PROMATECT ®“. Toto provedení splňuje REI 90.

Montážní pruty - normy ČSN P ENV 206, (ČSN 731201) Betonářská ocel BSt. 500

Výhody prvků BRONZE

Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a ccxvtím i kontinuální pevnost), není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti.

Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

Jsme schopni vyrábět nosníky dle specifických požadavků:

atypických tvarů
délky od 200 do 1000mm
výšky od 120 do 500mm
specifických požadavků na zatížení

Výroba atypických tvarů nemá výrazný vliv na finální cenu produktu velmi krátké termíny dodání atypických prvků.

Zdokonalené tepelně izolační nosníky pro monolitické konstrukce

Firma BRONZE s.r.o. ve spolupráci se společností LIKAL s.r.o, vyrábí a dodává zdokonalené tepelně izolační nosníky určené pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími železobetonovými konstrukcemi. Výrobek má název: Balkónový termoizolační nosník „BRONZE TiP“

Účel a vymezení použití ve stavbě

Prvky se používají pro přerušení tepelného toku mezi vnitřní železobetonovou deskou a vně vyloženou monolitickou konstrukcí, např. balkón, terasa, lodžie, podesta, krakorec, atika a další.