Základní požární odolnost prvku je REI 45 (R60), na objednání pak REI 60 a R120

 

BRONZE TiP MQ

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP MQ Min

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP MQ Max

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP MQ-BH

PRO IZOLACI VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNOVÝCH DESEK S VÝŠKOVÝM ODSAZENÍM OPROTI STROPNÍ DESCE SMĚREM VZHŮRU

BRONZE TiP MQ-HV

PRO IZOLACI VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNOVÝCH DESEK S VÝŠKOVÝM ODSAZENÍM OPROTI STROPNÍ DESCE SMĚREM DOLŮ

BRONZE TiP MQD

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP MQ Df

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP MQ-WO

PRO PŘIPOJENÍ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNOVÝCH DESEK KE STĚNĚ

BRONZE TiP MQ-WU

PRO PŘIPOJENÍ VOLNĚ VYLOŽENÝCH BALKÓNOVÝCH DESEK KE STĚNĚ

BRONZE TiP D

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BALKÓNŮ PRONIKAJÍCÍCH DO STROPNÍCH DESEK. PŘENÁŠÍ KLADNÉ I ZÁPORNÉ OHYBOVÉ MOMENTY I POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP Q

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ POUZE KLADNÉ POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP +/- Q

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ KLADNÉ I ZÁPORNÉ POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP Q Max

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ KLADNÉ POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP +/- Q Max

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ KLADNÉ I ZÁPORNÉ POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP QV

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ POUZE POSOUVAJÍCÍ SÍLY. (PRO SYMETRICKÉ ZAVĚŠENÍ ZE DVOU STRAN)

BRONZE TiP A

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ PARAPETŮ A ATIK. PŘČNÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVACÍ SÍLY

BRONZE TiP O

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KRÁTKÝCH KONZOL, NAPŘ. PODPOR PRO PŘIZDÍVKU SENDVIČOVÉHO ZDIVA. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP F

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ PŘEDSAZENÝCH ATIK, ZÁBRADLÍ, APOD. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP S

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ TRÁMŮ. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP SW

SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ PŘEDSAZENÝCH STĚN. PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY, NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY

BRONZE TiP BVVSN

Varianta nosníku MQ využívaná pro přenos větších sil, případně pro tenší desky.

BRONZE TiP BVKSN

Pro připojení volně vyložených balkonových desek ke stěně.

Podestový IZOBLOK

Podestový blok je tvořen dvěma kovovými plášti z důvodu zvýšení tuhosti...

Návrh nosníků tip bronze a rozsah plné železobetonové desky musí být stanoven statickým výpočtem. Při montáži prvků tip bronze musí být dodrženy montážní pokyny firmy bronze.

 

Vlastnosti nosníků BRONZE

 

Nosníky BRONZE

Zdokonalené tepelně izolační nosníky pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími... Více

Použití nosníků BRONZE

Účinnné tepelné oddělení konzolových desek balkónů od betonové konstrukce budovy... Více

Výhody a přednosti nosníků

Výrobek splňuje požadavky TP 136 - povlakovaná výztuž do betonu. Zajištění 100% únosnosti... Více

Názvosloví a definice

V roce 2002 nabylo platnosti nařízení (EnEV), o šetření energií a byl zaveden závazný... Více

Upozornění

Návrh nosníků TiP BRONZE a rozsah plné železobetonové desky musí být stanoven statickým výpočtem. Při montáži prvku TiP BRONZE musí být dodrženy montážní pokyny firmy Bronze s.r.o.

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo