SLOUŽÍ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ KLOUBOVĚ ULOŽENÝCH DESEK. PŘENÁŠÍ KLADNÉ I ZÁPORNÉ POSOUVAJÍCÍ SÍLY.

Veškeré typy zdokonalených tepelně izolačních nosníků BRONZE splňují vysoké požadavky na účinnost, životnost, antikorozi a termoizolaci. Na rozdíl od ostatních konkurenčních řešení si jednotlivý ocelový armovací prut zachovává svoji celistvost (a tím i kontinuální pevnost). Není přerušen sváry, závity ani nalisováním antikorozních částí. Tímto má zajištěnu nenarušenou pevnost po celou dobu životnosti. Výhoda tohoto nového řešení spočívá především ve finanční úspoře nákladů stavby, ve srovnání s dosud používanými nerezovými prvky.

 • Nosníky jsou standartně dodávány pro tloušťky desek 160~250mm
 • Standartní délka pvku je 1,0m, po dohodě vyrábíme atypické kusy
 • Vyrabí se rovněž v provedení s upraveným tvarem diagonály např. pro uložení do stěny
 • Tepelně izolační vrstva tloušťky 80mm z grafitového EPS
 • Požární odolnost prvku je REI30(F30)
 • Smyková výztuž z korozivzdorné betonářské oceli Bst 500 NR,ø 6,ø 8.ø 10.ø 12mm
 • Tlaková třmeny z betonářské oceli 10505(R) povlakovány plastem
 • Přídavnou lemující výztuž tvaru "U" poz. č. 2 - ø R6 po 200mm dodá stavba - viz poslední řádek tabulky - po dohodě může být i součástí výrobku
 • V případě volného uložení je nutné doplnit poz. č. 2 i na straně uložení nebo je specifikovat v objednávce
 • Podélnou výztuž poz. č. 1 - ø R8 dodá stavba
 • V krátkých dodacích termínech jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky na požadované únosnosti od tloušťky desky 100mm

 

Blog Article Figure
Foto nosníku